Par Latviju

Latvija ir neliela valsts pie Baltijas jÅ«ras ar senu vÄ“sturi un tradÄ«cijām. Šeit ir tÅ«risma objekti, kas ieinteresÄ“s ikvienu. Ja jÅ«s vÄ“laties izbaudÄ«t dabu – šeit ir gan mierÄ«gais RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cis, gan atklātā Baltijas jÅ«ra, gan dabas parki, gan straujas upes, gan ezeri, kuru krastos saglabājušies plaši meži. TÅ«ristam, kas interesÄ“jas par vÄ“sturi, interesantas bÅ«s viduslaiku pilis un seno latviešu kultÅ«ra. Ja vÄ“laties apvienot izklaidi ar jaunu zināšanu iegÅ«šanu, tad varat apmeklÄ“t VecrÄ«gu, kurā atradÄ«siet ne tikai lieliskus arhitektÅ«ras pieminekļus, bet arÄ« visdažādākos klubus un krogus. Latvijā atrodas skaistas baznÄ«cas – gan senatnÄ«gas, gan modernas. MÄ“s piedāvājam plašas iespÄ“jas veselÄ«bas uzlabošanai un aktÄ«vai atpÅ«tai. Un, protams, braucot uz Latviju, neaizmirstiet painteresÄ“ties par notikumiem, kas paredzÄ“ti šajā laikā! JÅ«s varat izbaudÄ«t gan tradicionālos latviešu svÄ“tkus, gan visdažādākos kultÅ«ras un izklaides pasākumus, kas notiek visa gada garumā.

 

Latvija ir zeme, kurā var izbaudÄ«t gan ceļojumu grupā, gan atpÅ«tu Ä£imenes lokā. JÅ«s varat izvÄ“lÄ“ties interesantu un piesātinātu ekskursiju plānu, bet varat arÄ« pavadÄ«t dažas nedēļas mierÄ«gā atmosfÄ“rā viesu mājā netālu no upes vai ezera, tālu no pilsÄ“tām un pūļa. ŠÄ« lapa jums palÄ«dzÄ“s iepazÄ«t Latviju un izvÄ“lÄ“ties sev tÄ«kamāko laika pavadÄ«šanas veidu, kamÄ“r jÅ«s ciemosieties mÅ«su zemÄ“.