Reklāma

Viesnīcas pievienošana katalogam:

Šobrīd iespējams pievienot informāciju par viesnīcu katalogam noslēdzot līgumu uz 1 gadu. Piedāvājam īpaši izdevīgas cenas informācijas pievienošanai:

 

Cita veida reklāmas iespējas katalogā:

        Baneru un teksta saišu reklāmai pieejamas atlaides - 5 % pasūtot reklāmu 6 mēnešiem un - 10 % pasūtot reklāmu 12 mēnešiem.

Kontakti:

info@hotelsinriga.lv

+371 27799970