Viesnīcas

Hotel Justus viesnīca

MÅ«su četrzvaigžņu boutique viesnÄ«ca “Hotel Justus” atrodas RÄ«gas vecpilsÄ“tas sirdÄ«, pavisam netālu no Domu baznÄ«cas, arhitektÅ«ras zonā, kas ir atzÄ«ta par kultÅ«rvÄ“sturisko mantojumu un ir UNESCO uzraudzÄ«bā.

ViesnÄ«cas senlaicÄ«gā Ä“kas restaurācija tika pabeigta 2009. gada aprÄ«lÄ«. Aiz šÄ«s fasādes JÅ«s atradÄ«siet 45 modernus numurus. ViesnÄ«cas interjers, sevÄ« savieno veclaicÄ«go bÅ«vniecÄ«bu ar pārsteidzošiem dekoratÄ«viem risinājumiem, kuros ir izmantots gan antikvariāts, gan modernā māksla. Rezultātā ir tapusi neatkārtojama viesnÄ«cas atmosfÄ“ra. Pievienojot iejÅ«tÄ«gumu un pievilcÄ«gu cenu politiku viesnÄ«ca kļuvusi pieejama plašam klientu lokam.

ViesnÄ«cas teritorija bÅ«s interesanta gan vÄ“stures, gan kino mīļotājiem. Senā pagātnÄ“ tieši šo vietu BÄ«skaps Alberts izvÄ“lÄ“jas par savas Baltijas rezidences vietu Daugavas upes labajā krastā, kur tobrÄ«d atradās zvejnieku ciematiņš. XVII gadsimta ugunsgrÄ“ks iznÄ«cināja RÄ«gas koka arhitektÅ«ras daļu. Pašlaik gar Jaunielas ielu slejas Ä“kas, kuras tika celtas XVIII. ViesnÄ«cas fasāde ir saglabājusies no pÄ“dÄ“jās pārbÅ«ves 1874 gadā. Ä’ka atceras laikus kad XIX gadsimta sākumā šeit bija traktieris ar biljardu, vÄ“lāk tipogrāfija un litogrāfija, XX gadsimtā amatnieku darbnÄ«ca, farmācijas laboratorija, kinoteātris un biroju telpas.

PievilcÄ«gā arhitektÅ«ra un vÄ“sturiskā atmosfÄ“ra šo vietu ir dažreiz pārveidojusi arÄ« par kinofilmu uzņemšanas laukumu. Šeit ir uzņemtas tādas PSRS kulta filmas kā: „ 17 pavasara mirkļi”, un „Šerloks Holms un doktors Vatsons”. PatreizÄ“jā viesnÄ«cas Ä“ka spiega Isajeva-Štirlica cienÄ«tājiem ir palikusi atmiņā kā satikšanās vieta BlÅ«menštrāses ielā, kur traÄ£iski gāja bojā profesors Pleišners.

Ä’kas Ä«pašnieku izrādÄ«tā uzmanÄ«ba pret gandrÄ«z nebÅ«tÄ«bā aizgājušo kultÅ«rvÄ“sturisko pieminekli, ir pilnÄ«bā izmainÄ«jusi Ä“kas likteni - tagad tā ir piepildÄ«ta ar dzÄ«vÄ«gumu un radošu enerÄ£iju.

Kontaktinformācija:

Adrese:Jauniela 24, RÄ«ga, LV-1050, Latvija
Mājas lapas adrese:http://www.hoteljustus.lv
E-pasts:hoteljustus@hoteljustus.lv
Telefons:+371 67212404
Fakss:+371 67212406